رنده آلمانی برنر مدل پنجره ای و دالبر یا موجی دو سایز *با کلاهک* (ویووافل-wawe waffle)

رنده آلمانی برنر مدل پنجره ای و دالبر یا موجی دو سایز *با کلاهک* (ویووافل-wawe waffle)