رنده آلمانی برنر مدل پنجره ای و دالبر یا موجی تک سایز بزرگ *بدون کلاهک* (ویووافل-wawe waffle XXL)

رنده آلمانی برنر مدل پنجره ای و دالبر یا موجی تک سایز بزرگ *بدون کلاهک* (ویووافل-wawe waffle XXL)