تیغه خلالی رنده V5 سایز 3.5 میلی متر

4,500,000 ریال