تیغه خلالی رنده V5 سایز 3.5 میلی متر

3,500,000 ریال